Toelating en aanmelding

Wil je leerling worden op het SGA dan ben je van harte welkom, je hebt een vwo advies nodig van de basisschool en je moet een beetje eigenwijs en leergierig zijn.

Toelating en aanmelding - 1

Vul het toelatingsformulier klas 1 in en stuur het samen met het getekende Kopie Adviesformulier van de basisschool op naar de school. Of nog leuker ga het even langs brengen op de administratie.

Na 15 maart hoor je zo snel mogelijk of je bent toegelaten op het SGA.

Toelating en aanmelding - 2

Aanmelden en inschrijven leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Voor alle leerlingen geldt dat voor een aanmelding we de volgende zaken nodig hebben.

  • toelatingsformulier (ondertekend)
  • adviesformulier basisschool (ondertekend)
  • onderwijskundig rapport (OKR). Dit wordt na ontvangst van de bovengenoemde formulieren door onze school ‘opgehaald’
  • kopie identiteitsbewijs leerling

Naast de bovengenoemde formulieren ontvangen we graag:

  • eventuele extra bijlagen en onderzoeksverslagen indien als gevolg van Passend Onderwijs lichte ondersteuning aan de orde is.

Als we alle formulieren en informatie hebben ontvangen dan wordt gecheckt of onze school de nodige ondersteuning kan bieden. We starten met dit proces (voor de aanname voor het nieuwe schooljaar) op 15 maart. We ontvangen dus vóór die tijd graag de formulieren en waar nodig aanvullende gegevens.

Als duidelijk is dat vanuit Passend Onderwijs een vorm van lichte ondersteuning nodig is dan kan voor aanmelding al nagekeken en/of mondeling nagevraagd of onze school de ondersteuning kan bieden. Dit kan door een gesprek aan te vragen bij de ondersteuningscoördinator van de school of door het na te kijken in ons schoolondersteuningsprofiel dat te vinden is op de site van het samenwerkingsverband: http://swv2506.nl

Vanaf 15 maart, als OKR, adviesformulier, kopie identiteitsbewijs en toelatingssformulier binnen zijn, is er een periode van maximaal zes weken om de aanmeldingen van leerlingen met een lichte ondersteuningsbehoefte te analyseren en te kijken of er tot inschrijving kan worden overgegaan. Leerlingen en hun ouders ontvangen zo snel mogelijk bericht over definitieve inschrijving. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld ontbrekende onderzoeken) kan de termijn van 6 weken met nog vier weken worden verlengd. Uiteraard vindt hier afstemming over plaats.

Een leerling wordt ingeschreven als de school de nodige ondersteuning kan bieden.

Mocht na onderzoek blijken dat de school geen passende ondersteuning kan bieden dan heeft de school zorgplicht en is de school verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve school.