Octoplus

De OCTOPLUS-masterclass is een uitdagende reeks van bijzondere lessen voor begaafde leerlingen op VWO+ niveau uit groep 7 die gemotiveerd zijn om lessen te volgen die aansluiten bij hun interesse en vaardigheden.

Het doel is om leerlingen de verdieping en verbreding aan te bieden waar zij behoefte aan hebben. Ze maken kennis met het vwo+ onderwijs waar onderzoekend, ontwerpend en filosoferend leren centraal staan.

Door samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Arnhem, het Lorentz Lyceum en het Olympus College wordt deze Masterclass aangeboden op deze drie locaties. Iedere school verzorgt voor 6 weken VWO+ modules(lessenreeks). De leerling maakt kennis met alle drie scholen, na 6 weken op de ene locatie modules gevolgd te hebben, vervolgt hij/zij de masterclass op de volgende locatie. De modules worden aangeboden van medio mei tot medio december op de donderdagmiddag.

Octoplus - 1

Een aantal vakdocenten van alle drie de locaties begeleidt deze leerlingen. Voorafgaand aan de reeks lessen is er begin oktober een informatiemoment, een Entry-point op de drie locaties voor leerlingen en ouders.

Aanmelding

De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht van de basisschool. We horen graag van de basisschool of de school meedoet en welke leerlingen opgegeven worden. Het is niet mogelijk om slechts een module te volgen.

De Masterclass kent drie voorwaarden voor toelating.

De leerling is begaafd en functioneert op vwo+ niveau.
De basisschool geeft de leerling toestemming de Masterclass te volgen.

Financiën

Deelname aan de Masterclass is niet gratis. Voor de gehele reeks middagen vragen wij € 100,00 aan de ouders. Te zijner tijd worden hiervoor facturen verstuurd.

Certificaat

Aan het einde van de Masterclass krijgen alle leerlingen het Octoplus-certificaat, dat hen vanzelfsprekend de mogelijkheid biedt hun schoolcarrière voort te zetten op een van de drie scholen.

Profiel leerling Masterclass 8

Het onderstaand profiel kan helpen om te beslissen of aanmelding voor de Masterclass een goede keuze is. De leerling van de Masterclass:

- is leergierig en breed geïnteresseerd, is in staat verbanden te leggen en durft kritische vragen te stellen;
- heeft geen problemen met het reguliere lesaanbod, kan wekelijks gemakkelijk een lesmiddag missen;
- is een duidelijke vwo+ leerling;
- heeft op de basisschool al behoefte aan meer dan de normale leerstof en heeft dit voor zover mogelijk ook gekregen en afgemaakt (plusgroep, meerwerk o.i.d.);
- is bereid om zich voor een complete cursus aan een Masterclass te verbinden
- staat zelf achter de keuze voor de Masterclass.

Verantwoordelijkheid

De overheid focust op excellentiebevordering in het onderwijs. De onderwijsinspecteur moedigt dergelijke initiatieven tot samenwerking van harte aan. De basisschool is en blijft verantwoordelijk voor de leerling, maar het is formeel geoorloofd een deel van het onderwijs uit te besteden aan het voortgezet onderwijs. Tijdens het verblijf van de leerlingen  in de Masterclasses en op weg van en naar huis vallen de leerlingen onder de standaardverzekering van de basisschool.