Het Stedelijk Gymnasium

Het SGA is een openbaar categoraal gymnasium. Openbaar betekent voor het SGA de erkenning van diversiteit. De combinatie van verschillend in opvatting en open staan voor andere opvattingen levert een vruchtbare context op waarin de leerling een brede onafhankelijke blik kan ontwikkelen.

Het Stedelijk Gymnasium Arnhem is een openbare school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dat wil zeggen: leerlingen worden voorbereid op een studie aan een universiteit. Natuurlijk geeft het diploma ook toegang tot het hoger beroeps­onderwijs. Het SGA is een categoriaal gymnasium: de school kent naast het gymnasium geen andere programma's. In tegenstelling tot schoolgemeenschappen kent de school geen brugklas. Leerlingen blijven vanaf de eerste klas bij elkaar. 

Kenmerkend is het bewuste streven naar een met elkaar beleefde eigen schoolcultuur, waarin leerlingen zelf een belangrijke rol spelen. De school ziet het als belangrijke opdracht leerlingen te inspireren en ze uit te dagen tot maximale ontplooiing van hun talenten.

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Curriculum

Het programma van het gymnasium beslaat zes jaar. Daarin is onderscheid te maken tussen de eerste drie jaar en de laatste drie jaar. In de eerste drie jaar - de onderbouw - volgen alle leerlingen hetzelfde programma. In de laatste drie jaar krijgt de Tweede Fase gestalte. De leerlingen kiezen een profiel, een samenhangend vakkenpakket gericht op de vervolgopleiding. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor individuele invulling van het programma.

Lid van SHZG

De Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) is het samenwerking-verband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken steeds intensiever samen aan de kwaliteit van de gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis over het opleiden van de unieke groep leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan het behartigen van de belangen van de gymnasia in de wereld van het Nederlandse onderwijs.

www.gymnasia.nl