Geschiedenis Stedelijk Gymnasium Arnhem

De stichtingsdatum van het SGA is onbekend, maar omdat de Latijnse school voor het eerst in 1310 in geschriften wordt genoemd wordt dit als stichtingsdatum aangehouden. Vanaf 1657 wordt de matricula (het leerlingenregister) bijgehouden waarin tot op de dag van vandaag, elk jaar de leerlingen die dat jaar op het SGA komen, worden ingeschreven. Deze matricula wordt bewaard in het Gelders Archief.

Matricula SGA

In 1941 vestigt het gymnasium zich aan de Statenlaan. Na vele jaren werd het gebouw aan de Statenlaan te klein voor het aantal leerlingen daarom is de school in februari 2007 verhuisd naar het gebouw waar de school tot nu toe nog steeds is gevestigd namelijk aan de Thorbeckestraat 17.