Talentontwikkeling

Het Stedelijk Gymnasium houdt rekening met verschillen. Zo is het voor leerlingen die meer kunnen en willen mogelijk om naast de reguliere lessen deel te nemen aan andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie kunnen leerlingen kiezen voor versterkt taalonderwijs door deel te nemen aan het programma Delf (Frans), Goethe (Duits) en vanaf klas vier DELE (Spaans). Hiernaast is het mogelijk om lessen te volgen in de Da Vinci klas, de kunst talentklas. Alle leerlingen krijgen vanaf leerjaar vier Cambridge Engels en kunnen in het vijfde leerjaar kiezen om een Cambridge Certificate te halen, dat wordt erkend door internationale universiteiten en hogescholen. Ook is het vanaf leerjaar vier mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma van de Gymnasia, dit programma biedt leerlingen de mogelijkheid om hun talenten op één of meerdere gebieden te ontwikkelen.

Leerlingen in leerjaar vijf kunnen via het Radboudprogramma voor VWO-talenten colleges volgen op de universiteit in Nijmegen.

Leerlingen uit leerjaar vier kunnen zich inschrijven voor het Homours Programma van de zelfstandige gymnasia.

Leerlingen in de bovenbouw worden gestimuleerd om extra vakken te volgen. Leerlingen in de onderbouw die ondersteuning nodig hebben krijgen extra lessen aangeboden in voor hen moeilijke vakken.

Agenda

 • ma 24 september
  • Algemene informatie avond voor ouders van leerjaar 4, 5 en 6

 • di 25 september
  • Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen verkort rooster

 • wo 26 september
  • Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen verkort rooster

 • vr 28 september
  • Klas 6, leerlingen met tekenen in hun pakket excursie naar Rotterdam.

   Klas 4, leerlingen met tekenen in hun pakket excursie naar Wageningen, "Het Depot"