Talentprogramma's

Ondersteuning voor executieve vaardigheden: wat, hoe en waarom?

Deze individuele ondersteuning valt onder de talentbegeleiding van het SGA.

Het begrip “executieve vaardigheden”:

We bedoelen hiermee o.a. die hersenfuncties waarmee je je eigen leerproces leert aansturen. Bijvoorbeeld: plannen (en je aan een planning houden), taakgerichte concentratie, flexibiliteit, emotiebeheersing, en dergelijke. Het zijn de functies die zich vanaf jonge leeftijd ontwikkelen in het prefrontale deel van ons brein. Dit is uitontwikkeld rond het 24e levensjaar. Het onderwijs op de basisschool legt hiervoor de basis.

De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen bij wie de volgende kenmerken van toepassing zijn:

Een leerling die met een hoge citoscore / ruime succesverwachting naar het SGA kwam;
voor wie de basisschool te weinig uitdaging bood;
die zonder echte inspanningen door klas 1 is gerold;
bij wie vanaf eind klas 1 en daarna dalende resultaten uiteindelijk overgaan in meerdere onvoldoendes;
en die geen idee heeft hoe hij/zij uit deze situatie terug kan klimmen naar een cijferbeeld dat bij die leerling past.

Signalering

De mentor signaleert, mede op grond van info van de vakdocenten; overleg met de ouders is van grote aanvullende waarde. De leerling zelf, eventueel ook de ouders, krijgen van de mentor het vragenformulier over executieve functies om in te vullen over het kind. In overleg met het zorg-/ondersteuningsteam kan de leerling doorverwezen naar Mw Verkaik voor een serie gesprekken. Soms doet de mentor verder zelf de begeleiding, soms wordt ook naar het ondersteuningsteam doorverwezen.

Het traject

De begeleiding bestaat in principe uit regelmatige gesprekken van een half lesuur, meestal onder een les in het reguliere lesrooster. De leerling wordt via magister uitgenodigd door Mw Verkaik, die ook de vakdocent van het betreffende uur informeert. Soms zijn er slechts een paar gesprekken nodig, soms gaat de frequentie naar beneden, en in een ander geval blijft de begeleiding langere tijd op wekelijkse basis doorgaan. Er is een evaluatiemoment na 10 à 12 gesprekken. Dan beslissen we of doorgaan nog nodig of zinvol is. De ouders worden daar ook bij betrokken. Na het traject is de mentor weer de aanspreekpersoon.

Wat doen we

De begeleider helpt deze leerling om zich ervan bewust te worden hoe hij/zij op achterstand is geraakt tov jaargenoten. Vervolgens kiezen leerling en begeleider samen via welke executieve vaardigheden ze hun leerproces bewuster in de hand gaan nemen.

Over de begeleidende docent:

Mw Verkaik is vakdocent Frans op het SGA, bijgeschoold tot talentbegeleider bij instituut Novilo, Utrecht.

Cambridge Certificate

Vanaf klas 4 kunnen leerlingen met talenten voor Engels geselecteerd worden voor een aangepast programma dat opleidt tot het Cambridge Advanced of het Proficiency Certificate. Aan het eind van klas 5 kunnen leerlingen ervoor kiezen om een van deze examens af te leggen.De certificates van de universiteit van Cambridge genieten wereldwijd een behoorlijke bekendheid en zijn daarmee een internationale maatstaf voor de kennis van Engels. Het gevolg is dat veel instituten en universiteiten over de hele wereld ervan afzien een toelatingstest voor Engels te vragen van buitenlandse kandidaten die in het bezit zijn van een Cambridge Certificate. Op het examen worden alle onderdelen van taalvaardigheid getest: lezen, schrijven, idioombeheersing, luisteren en spreken. Het examen omvat geen literatuur. Het examen is wel sterk afwijkend van het VWO-examen. Er mag bij dit examen niet met een woordenboek worden gewerkt, dus woord- en idioomkennis is essentieel. Temeer omdat deze kennis niet alleen bij de schrijfopdrachten moet worden toegepast, maar ook door middel van losse opgaven wordt getoetst. De opgaven zijn heel praktisch gericht. Naast vaardigheid in Engels wordt bij de schrijfopdrachten vaak nogal wat creativiteit gevraagd. Het examen kan worden afgelegd in de eerste helft van juni. Kosten voor het examen bedragen ongeveer € 220.

Goethe en Delf

De talen Duits en Frans bieden versterkt taalonderwijs aan. Leerlingen in klas 3, die voor deze vakken extra uitdaging kunnen gebruiken, mogen zich opgeven voor 'Goethe Duits' en/of 'Delf Frans' en kunnen zo een internationaal geldig certificaat behalen. Het is een unieke kans en verschaft ongekende mogelijkheden voor studie of werk in het buitenland. De school zorgt voor passende boeken, lesruimtes en speciaal geschoolde docenten. In leerjaar vier kunnen leerlingen zich tijdens de reguliere lessen Duits en Frans voorbereiden op het B1/B2-examen Goethe en Delf. Deelname aan het examen is op vrijwillige basis. Aanvullend wordt tegen een vergoeding van ongeveer € 100 per leerling een examentraining gegeven. De kosten voor het examen bedragen ongeveer € 120.

Dele

De sectie Spaans biedt in leerjaar vier versterkt taalonderwijs aan, bedoeld voor leerlingen die meer willen bereiken en een officieel erkend internationaal certificaat willen halen. In de reguliere lessen in klas vier worden de leerlingen vanaf het tweede semester voorbereid op het niveau A1 van het DELE-examen. In klas 5 kunnen zij examen doen op het niveau A2/B1. En wie nog verder kan en wil, kan eind klas 5 / begin klas 6 deelnemen aan het internationale DELE-examen niveau B1. De kosten voor het examen bedragen ongeveer € 145.

Radboud Talentenprogramma

Bovenbouwleerlingen kunnen op basis van hun prestaties of talent deelnemen aan het Radboud Talentenprogramma, waarin zij samen met eerstejaarsstudentten colleges volgen op de Radboud universiteit en een afsluitend tentamen doen.

Honoursprogramma Gymnasia 

Wat is het?

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium heeft het Honoursprogramma Gymnasia opgesteld om getalenteerde leerlingen meer te bieden dan uitstekende resultaten binnen het reguliere programma. De gymnasia bieden daarmee een programma dat de leerling uitdaagt te excelleren, zich persoonlijk te ontwikkelen en plezier te hebben in leren. Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen, werkt met een coachende didactiek en richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden van de 21e eeuw. Doel van dit alles is dat de leerling zich persoonlijk ontwikkelt tot de grenzen van zijn mogelijkheden om voldaan en leergierig aan de volgende fase van zijn opleiding te beginnen. Als alles goed verloopt, kan de leerling zijn gymnasiumdiploma halen met Honours.

Wat houdt het precies in?

Een Honours leerling krijgt 250 lesuren de tijd om te werken aan zeven vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: onderzoeken, creëren, samenwerken en communiceren. Dat gebeurt onder andere tijdens het werken aan een groot project, zoals het schrijven van een boek, maken (en uitvoeren) van een choreografie, ontwikkelen van een app, het ontwerpen (en laten vliegen) van een zweefvliegtuig of het uitvoeren van een onderzoek naar gehoorbeschadiging onder de leerlingen.

Naast een persoonlijk project kunnen ook activiteiten in school gebruikt worden om je te ontwikkelen zoals: het behalen van certificaten zoals Cambridge, Delf of Goethe en het deelnemen aan Olympiades en colleges op de universiteit. Maar je kan ook denken aan het deelnemen aan en organiseren van extra activiteiten binnen de school, zoals bijvoorbeeld debat, toneel, muziek en schoolkrant.

Aanmelding en selectie

Aan het begin van klas vier is er een informatiebijeenkomst over het Honours Programma. Iedere vierdeklasser wordt hiervoor uitgenodigd. Op deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de aanmelding en selectie voor het in zijn werk gaat. De ruimte voor deelname is namelijk beperkt. Een eerste selectie vindt plaats op basis van sollicitatiebrieven. Naar aanleiding van die brieven wordt een aantal leerlingen uitgenodigd voor een gesprek. Leerlingen kunnen zich individueel aanmelden of in tweetallen. De definitieve keuze wordt gemaakt naar aanleiding van de gesprekken. De afgelopen twee jaar was er steeds ruimte voor ongeveer zeven of acht projecten. Autonomie en motivatie van de leerling vinden we in de selectie erg belangrijk. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Honours Programma is het niet zozeer van belang of een leerling hoogbegaafd is met een gemiddelde van een acht of hoger (maar dat kan en mag wel natuurlijk). Wat een Honours leerling in elk geval wel heeft is het gevoel dat hij talenten heeft die op school niet goed uit de verf komen en die hij wel graag zou willen benutten en ontwikkelen.

Begeleiding en beoordeling

Het Honoursprogramma Gymnasia op het SGA wordt geleid door de coördinatoren Erik van der Aa en Panos Alexiou De aanmelding en selectie wordt onder hun begeleiding verzorgd. Na de selectie worden de leerlingen gekoppeld aan een docent als begeleider. Elke Honours leerling wordt gekoppeld aan een docent-begeleider van het SGA. Stichting Het Zelfstandig Gymnasium verzorgt het hele jaar door bijeenkomsten waar coördinatoren en begeleiders zich kunnen scholen, opdat ze hun expertise kunnen ontwikkelen.

In klas zes heb je als leerling een examengesprek waar beoordeeld wordt of je kan slagen met het predicaat “met Honours”. Dit beoordelingsgesprek vindt plaats op een andere school en de beoordelaars zijn begeleiders/coördinatoren van andere scholen.

 

Vragen?

Wil je meer weten over het Honours Programma? Neem eens een kijkje op de site van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium:

http://www.gymnasia.nl/gymnasium-cum-laude

Of bekijk de brochure over het Honoursprogramma Gymnasia:

http://www.gymnasia.nl/uploads/files/conferenties-overige/HPG_de_basis.pdf

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met één van de coördinatoren: Erik van der Aa of Panos Alexiou.

 

 

 

 

 

 

Agenda

 • vr 3 juli
  • Diploma-uitreiking

 • wo 8 juli
  • Ontvangst nieuwe leerlingen

   BBQ leerlingen klas 6

 • do 9 juli
  • Promotie

   BBQ leerlingen klas 6

 • vr 10 juli
  • Promotie