Organisatie

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

Mirjam Stuiver, rector

Donny Talsma, conrector onderbouw

Bob Wonnink, conrector bovenbouw

 

Bestuur

De Stichting Quadraam vormt het bestuur van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Onder de Gelderse Onderwijsgroep  Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, de Liemers en de Overbetuwe. Quadraam streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een kleinschalige setting. Daarnaast werkt Quadraam continu aan een zo breed en divers mogelijk aanbod aan voortgezet onderwijs. De website biedt een eerste kennismaking met Quadraam. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met Quadraam opnemen of de websites van de scholen bezoeken.
www.quadraam.nl

Quadraam

 

Inspectie

Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenregeling

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. U kunt de klachtenregeling downloaden van www.quadraam.nl

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:‘de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)’. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Tetteroo. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-24676470 of via e-mail Sonja@vertrouwenszaken.nl

LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 2809590

Agenda

 • ma 24 september
  • Algemene informatie avond voor ouders van leerjaar 4, 5 en 6

 • di 25 september
  • Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen verkort rooster

 • wo 26 september
  • Leerlingbesprekingen, leerlingen volgen verkort rooster

 • vr 28 september
  • Klas 6, leerlingen met tekenen in hun pakket excursie naar Rotterdam.

   Klas 4, leerlingen met tekenen in hun pakket excursie naar Wageningen, "Het Depot"