Leerlingen

Gymnasiasten zijn nieuwsgierige en een beetje eigenzinnige leerlingen.

De leerlingen op het SGA kunnen hun talenten ontwikkelen op allerlei manieren. Zo is het voor leerlingen die meer kunnen en willen mogelijk om naast de reguliere lessen deel te nemen aan veel andere  activiteiten. Bijvoorbeeld versterkt taal onderwijs, deelnemen aan vebreding, lessen volgen in de Davinci klas, meedoen aan het talent programma op een universiteit of het honoursprogramma van de gymnasia volgen.

Leerlingen in de bovenbouw worden gestimuleerd om extra vakken te volgen. Leerlingen in de onderbouw die ondersteuning nodig hebben krijgen extra lessen aangeboden in voor hen moeilijke vakken.

Na schooltijd kun je je uitleven bij de toneelvereniging Menander, het orkest Euterpe of de schoolband Aqsaqal, de debatvereniging Pyrrho, of op sportief gebied bij de Olympic Moves.

Iedere leerling is anders. En dat is bijzonder prettig.