Debat

Op het SGA hebben we verschillende debatteams, de teams doen mee aan de wedstrijden van de Stichting het  Nederlands debat Instituut. Zowel leerlingen in de onderbouw als de bovenbouw kunnen deelnemen.