Excursies

Om de onderlinge band in de eerste klassen en de band tussen klassenmentor en klas te bevorderen, organiseert de school aan het begin van het schooljaar een driedaags kennismakingskamp. Dit kamp staat onder leiding van de sectie lichamelijke opvoeding en de klassenmentoren. Leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar gaan mee als hulpmentor, om de nieuwe leerlingen te leren kennen  en om te helpen daar waar nodig is.  De leerlingen en de docenten trekken gedurende het kamp heel intensief met elkaar op tijdens groepsopdrachten, creatieve en sportieve activiteiten.

In de bovenbouw organiseren  de verschillende vakken excursies op hun vakgebied ter verbreding en verdieping van de leerstof in hun programma.