Leerlingen in de MR

We vinden het leuk als leerlingen meedenken en meepraten, dat kan onder andere  in de medezeggenschapsraad. Op dit moment zijn drie leerlingen, naast de oudergeleding en de personeelsgeleding actief in de medezeggenschapsraad van het SGA.