Leerlingenvereniging AGB

De AGB is de leerlingenvereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De taak van de AGB is het organiseren van evenementen zoals feesten, filmvoorstellingen, sporttoernooien, excursies, concerten, kerstdiner en allerlei andere activiteiten om zo de goede sfeer tussen de leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de AGB bestaat uit leerlingen en wordt begeleid door een begeleidingscommissie vanuit de school. Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gekozen; het bestuur wordt ondersteund door veel subcommissies. Seniorleden (leden vanaf de derde klas) kunnen in een subcommissie plaatsnemen. Alle leerlingen zijn lid van de AGB; de contributie bedraagt € 13. Leden van de AGB ontvangen de schoolkrant, de Iris Tacheia. Het schoolorkest Euterpe en de toneelvereniging Menander zijn subverenigingen van de AGB.