Maatschappelijke stage

In leerjaar 4 vervullen alle leerlingen een stage: de maatschappelijke stage. Het SGA vindt het belangrijk dat leerlingen zich inzetten voor de samenleving en iets voor een ander doen, zonder betaling. Leerlingen ontdekken wat er in de maatschappij te koop is en ervaren wat het betekent om anderen te helpen. Ze leren ook verantwoordelijkheid te dragen en het geeft hen de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden te versterken. De leerlingen krijgen in ruime mate de gelegenheid om hun stage naar eigen belangstelling in te vullen.

De volledige stage van 30 uur wordt in leerjaar 4 vervuld. De activiteiten in het kader van de maatschappelijke stage zullen in principe buiten schooltijd plaatsvinden.