Decanaat

Decanaat


De decaan coördineert op school alles wat te maken heeft met profielkeuze, pakketkeuze vervolgstudies en toekomstplannen. Samen: het LOB-programma (loopbaan oriëntatie begeleiding).

Het SGA heeft twee decanen:
Mw. F.Werre coördineert de profiel- en vakkenkeuze in de derde klas.
Mw. J.Botman coördineert studiekeuze in de bovenbouw en wijzigingen in het vakkenpakket. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat op school te maken heeft met keuze van vakken en studie.

Het SGA kiest voor een zogenaamd 2e-lijns decanaat. Dat wil zeggen dat de decaan het LOB programma opzet en coördineert, maar dat de mentor de eerst aangesprokene is voor de leerling. Er is altijd een gesprek met de decaan mogelijk. Leerlingen kunnen zonder afspraak binnenlopen tijdens de spreekuren (zie: ELO, studiewijzer decanaat).

 

LOB- programma

Vanaf het derde leerjaar oriënteren de leerlingen zich op een vervolgopleiding. Het programma daarvoor is een logische opeenvolging van activiteiten:

In het derde leerjaar moeten de leerlingen een profiel (vakkenpakket) kiezen door middel van een voorlopige (januari) en uiteindelijk definitieve (april) profielkeuze. Dit keuzeproces start met een ouderavond en decaanlessen aan het begin van het schooljaar. Met behulp van het programma Qompas-profielkeuze en onder begeleiding van hun mentor en de decaan denken leerlingen (en ouders/verzorgers) na over de keuze. Het eindproduct van dit nadenken, het digitale dossier, wordt door de leerling bij de decaan ingeleverd.

Voorafgaand aan de voorlopige profielkeuze besteden de verschillende schoolvakken speciale aandacht aan de inhoud van de vakken in de bovenbouw en de betekenis van deze vakken voor een vervolgopleiding of beroep.

In Magister brengen docenten schriftelijk advies uit over kansen, die een leerling heeft voor het vak in de bovenbouw.

 

In het vierde leerjaar bezoeken alle leerlingen de VWO-4 dag van de Radboud Universiteit om kennis te maken met de universiteit. Rond deze tijd starten de mentoren met het programma Qompas-studiekeuze. Dit programma is het vervolg van Qompas profielkeuze, dat in de 3e klas is gebruikt. Deze digitale methode stelt leerlingen in staat om op school en/of thuis in verschillende stappen een goede studiekeuze te maken in de loop van het 4e, 5e en 6e schooljaar. Ouders kunnen de vorderingen volgen. Qompas geeft veel mogelijkheden tot het maken van interesse- competentie tests, overzichten van Open Dagen, een handleiding voor het aanmelden bij een vervolgopleiding en DUO. In mentorlessen in de 4e en 5e klas wordt geregeld aandacht besteed aan het werken met Qompas. Na het vierde leerjaar heeft de leerling voor zichzelf een selectie gemaakt voor verdere oriëntatie.

In het 5e en 6e leerjaar zijn er veel mogelijkheden binnen en buiten school voor het komen tot een goede studiekeuze. Op school worden verschillende activiteiten georganiseerd. Verder mag een 5e en 6e klasser tijdens lestijd twee open dagen of meeloopdagen bezoeken per schooljaar. In beide gevallen bereiden de leerlingen hun bezoek voor en vragen vooraf schriftelijk toestemming. Belangrijk is dat de mentor de leerling stimuleert om eerst Open Dagen en dan ‘meeloopdagen’ te bezoeken en te blijven nadenken over studie en beroep. In de Delta-gesprekken in de bovenbouw is het studiekeuzeproces een vast en wezenlijk onderdeel van het gesprek. Dat draagt bij aan het gemotiveerd blijven voor school.