Excursies en werkweken

Om de onderlinge band in de eerste klassen en de band tussen klassenmentor en klas te bevorderen, organiseert de school aan het begin van het schooljaar een driedaags kennismakingskamp. Dit kamp staat onder leiding van de sectie lichamelijke opvoeding en de klassenmentoren. Bij bepaalde activiteiten worden zij ondersteund door leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar. De leerlingen en de docenten trekken gedurende het kamp heel intensief met elkaar op tijdens groepsopdrachten, creatieve en sportieve activiteiten.

In de bovenbouw organiseren secties excursies op hun vakgebied ter verbreding en verdieping van de leerstof in hun programma.