Excursieprogramma klas 1

Direct in de eerste week van het schooljaar hebben de leerlingen van klas 1 een introductiedag. Deze bestaat uit het leren kennen van de school (in al haar facetten) en de stad Arnhem (stadswandeling). Na deze introductie op school gaan de leerlingen vervolgens drie dagen op kamp. 

kamp klas 1

De insteek van het kamp is leerlingen op sportieve wijze met elkaar te laten kennismaken; dit gebeurt zowel in klassenverband als gemixt door de klassen heen. Omdat veel leerlingen aan het begin van het schooljaar nog maar weinig andere kinderen kennen is kennismaken belangrijk. Een goede band met de klas krijgen is een gevolg van de introductieperiode.

Toneelvoorstelling “Helemaal alleen”

In de eerste schoolweek wordt aan de leerlingen van klas 1 een voorstelling aangeboden (in de aula) waar het om een nieuwe eersteklasser tijdens z’n eerste dag op een nieuwe school draait. Volledig vergelijkbaar met wat de leerlingen van klas 1 zelf ervaren.

Openlucht Museum

De leerlingen bezoeken het Openluchtmuseum. Zij doen mee aan het onderwijsproject Restart. Dit is een game waarbij jongeren zelf ervaren hoe het is om in te burgeren in een land als je de taal niet spreekt en de cultuur je vreemd is. Leerlingen leren over de persoonlijke motieven om te migreren en hoe ingrijpend het is om je vaderland achter te laten. In de game kruipen leerlingen in de huid van migranten en moeten ze een test voltooien die bepaalt of ze geschikt zijn als burger van Anderland.

Excursie Xanten

Begin juni zullen de leerlingen al snel kennis maken met de klassieke oudheid door de excursie naar Xanten. In de lessen Latijn wordt deze excursie voorbereid.

Xanten was in de oudheid een Romeinse stad, genaamd Colonia Ulpia Traiana. We brengen gedurende één dag een bezoek aan de resten van deze stad, die te vinden zijn in het Archeologisch Park, en het museum in het centrum van Xanten.

Xanten

Project: De rode Loper

“Pest je of word je gepest”: een voorstelling in de klas waar “pesten” het item is waar leerlingen mee geconfronteerd worden. Hoe is het om (later) als gepeste of als pester door het leven te gaan. Wat heb je anderen aangedaan of wat is jou overkomen?

Doelstelling: Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen van pesten d.m.v. confrontatie in de klas. Actief en receptief kennis maken met theater.

Duur: Van 45/50 minuten

Excursie Meinerswijk

In de laatste weken van het schooljaar vindt de excursie 'Meijnerswijk'  plaats. De leerlingen leren het natuurgebied Meinerswijk kennen waar de geschiedenis van het gebied zichtbaar aanwezig is. Restanten van bouwsels uit de Tweede Wereld Oorlog en de Koude Oorlog tot zelfs resten van romeinse nederzettingen vormen het decor waar nu Konikspaarden en  Oerrunderen huizen. Leerlingen worden in de lessen voorafgaand aan de excursie voorbereid op een observatieopdracht en een actieve speurtocht over flora en fauna, heden en verleden van het gebied Meinerswijk. 

Atletiekdag

Tijdens de Atletiekdag klas 1 leren leerlingen alle facetten van de atletiek kennen. Zo zullen ze hoogspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen en diverse loop afstanden afleggen. Het competitie element is zowel individueel als in klassenverband aanwezig.

Sport- en Speldag

In de laatste week van het jaar gaan leerlingen met elkaar, in klassenverband, de strijd aan met de andere klassen.

Dit gebeurt in tal van sporten zo als: voetbal, handbal, volleybal, softbal, hockey.