Excursieprogramma klas 2

Dansen als een prof – dansproject Introdans

Direct aan het begin van het jaar vindt het dansproject “Dansen als een prof” plaats. Op deze dag gaat de klas in samenwerking met een dansdocent van Introdans een eigen dansvoorstelling maken (op school). De leerlingen presenteren deze voorstelling als klas aan de andere klas(sen), de mentor en evt. geïnteresseerde aan het einde van de dag in de gymzaal of aula. Het doel is om de klassenband te verstevigen en kennis te maken met Introdans.

Excursie Introdans – Vijfzinnenstraat

Tijdens deze excursie zullen leerlingen kennismaken met hoe een dansvoorstelling van Introdans in elkaar steekt en wat er bij komt kijken om zo’n dansvoorstelling uit te voeren. Tevens zien de leerlingen een warming-up van de dansers voorafgaand aan een voorstelling van die avond en doen de leerlingen mee aan een dansworkshop met enkele dansers van Introdans.

Project: Social Media Alert

Eindeloze communicatie met mooie maar ook gevaarlijke momenten. In SMA komen allerlei internetgebruikers voorbij in hilarische als ook tragische scènes. Deze muziektheatervoorstelling maakt leerlingen alert op de gevolgen van het gebruik van social media.

Doelstelling: Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen en de risico´s van het gebruik van social media. Actief en receptief kennis maken met theater.

Excursie Burgers Bush

Alle leerlingen van klas 2 gaan één dag gezamenlijk naar Burgers Bush. Waarneming, zintuigen en gedrag worden als thema bij deze excursie nader bekeken. Dierpresentaties, observaties en opdrachten vullen het programma. Waarom zien dieren er uit zoals ze er uit zien, waarom hebben ze welke zintuigen, wat waar en hoe nemen ze waar en wat betekent dat in relatie tot bepaald gedrag wat dieren (en ook mensen) vertonen.

Excursie Kröller Müller

In oktober gaan alle tweede klassen vanuit het vak beeldend vormen op excursie naar het Kröller Muller museum.

Daar worden de leerlingen rondgeleid door vakdocenten beeldende vorming. Leerlingen maken kennis met de werken van van Gogh. Ook houden de leerlingen in tweetallen een presentatie bij een schilderij dat ze van te voren in de les of thuis hebben voorbereid. Verder brengen de leerlingen een bezoek aan de beeldentuin, waar ze opdrachten en foto’s gaan maken. Al deze bevindingen en opdrachten worden gebundeld in een werkstuk. Leerlingen leren over bv schilders als van Gogh, samenwerken, presenteren en de achtergronden van het museum.

Atletiekdag

Tijdens de Atletiekdag klas 2 leren leerlingen alle facetten van de atletiek kennen maar nu als folow-up van klas 1. Zo zullen ze hoogspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen en diverse loop afstanden afleggen. Het competitie element is zowel individueel als in klassenverband aanwezig.

Atletekdag

Sport- en Speldag

In de laatste week van het jaar gaan leerlingen met elkaar, in klassenverband, de strijd aan met de andere klassen. Dit gebeurt in tal van sporten als: voetbal, handbal, volleybal, softbal, hockey.