Excursieprogramma klas 6

Nederlands

De sectie Nederlands organiseert voor het zesde leerjaar “de dag van de literatuur”. Verschillende schrijvers en dichters worden uitgenodigd op het SGA, de hele dag staat in het teken van literatuur.

Biologie

De rondleiding in het Pathologisch Museum is een aanvulling op het bezoek in klas 4 aan het Anatomisch Museum. Ouderejaars geneeskundestudenten geven de leerlingen een goed beeld van de bouw en de functie van organen in relatie tot bepaalde ziektebeelden in het menselijk lichaam.
De excursie vormt een afsluiting van het lesprogramma over het menselijk lichaam.

De Reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek.

Natuurkunde

Het stralingspracticum voor leerlingen met natuurkunde in hun pakket biedt leerlingen de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen. Het  practicum wordt door de Universiteit Utrecht op school wordt verzorgd.