Leerlingenbetrokkenheid

Leerlingenpanel en resonansgroep

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad maar ook in de resonansgroepen en in het leerlingenpanel.

Iedere jaarlaag formeert een resonansgroep waarin uit iedere klas een of twee leerlingen zitting nemen. De resonansgroep komt maximaal acht maal per jaar - vastgelegd in het jaarprogramma - bij elkaar en bespreekt met de contactpersoon de praktijk van alledag in het betreffende jaar. Resonansgroepen geven feedback op de kwaliteit van de uitvoering van onderwijs en begeleiding.

Iedere resonansgroep wijst twee leerlingen aan die plaatsnemen in het leerlingenpanel. Daarmee ontstaat een panel van twaalf leerlingen uit alle zes de leerjaren. Het leerlingenpanel vergadert minstens viermaal per jaar. De agenda wordt opgesteld door de leerlingen en de rector samen. De vergadering wordt bijeengeroepen door de rector.

Leerling bemiddeling/Mediation

Voor het oplossen van conflicten tussen leerlingen in de onderbouw worden leerling bemiddelaars ingezet. Deze leerling bemiddelaars zijn 4e klas leerlingen die door middel van een korte cursus zijn opgeleid om te bemiddelen bij conflicten. Een bemiddeling heeft als doel dat leerlingen zelf met elkaar, onder begeleiding, werken naar een oplossing. Er kan alleen bemiddeld worden op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De coördinator leerling bemiddeling kan twee bemiddelaars inzetten per bemiddeling, een jongen en een meisje. De bemiddeling kan plaatsvinden op verzoek van leerlingen, de mentor, of een andere begeleider. Na een bemiddeling volgt altijd een vervolgafspraak met de bemiddelaars om te kijken of het conflict is opgelost.

Coördinatoren leerling bemiddeling: S.Slob en F.Werre

Arnhemse Gymnasiasten Bond (AGB)

De AGB is de leerlingenvereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De taak van de AGB is het organiseren van evenementen zoals feesten, filmvoorstellingen, sporttoernooien, excursies, concerten, het kerstdiner en de culturele avond om zo de goede sfeer tussen de leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de AGB bestaat uit leerlingen en wordt begeleid door een begeleidingscommissie vanuit de school. Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gekozen; het bestuur wordt ondersteund door veel subcommissies. Seniorleden (leden vanaf de derde klas) kunnen in een subcommissie plaatsnemen. Alle leerlingen zijn lid van de AGB; de contributie bedraagt € 10. Leden van de AGB ontvangen de schoolkrant, de Iris Tacheia. Het schoolorkest Euterpe en de toneelvereniging Menander zijn subverenigingen van de AGB.

Togather

Togather is een leerlingenorganisatie die zich inzet om geld in te zamelen voor  de Stichting (SSOE) die meerdere scholen in Ethiopië ondersteunt.  Het doel van Togather is om via deze stichting kinderen de mogelijkheid te geven naar school te gaan door het betalen van het schoolgeld en scholen financieel te ondersteunen bij het aanschaffen van bv lesmateriaal, medicijnen, apparatuur en kleding.

Daarnaast wil Togather de leerlingen uit Nederland en Ethiopië  kennis laten maken met elkaars cultuur en leefwereld.

Afgelopen schooljaar zijn drie leerlingen van het SGA naar Ethiopië geweest om zelf te kijken wat er met het ingezamelde geld is gerealiseerd.

Met verschillende commissies organiseert Togather kleine acties gedurende het schooljaar. Alle leerlingen kunnen lid worden van één van de commissies van Togather.