Maatschappelijke stage

Per 1 augustus 2014 is de Maatschappelijke Stage niet langer verplicht, maar de school vindt dit een mooie manier om leerlingen te laten deelnemen aan de samenleving buiten de school. Het SGA heeft in navolging van een aantal andere scholen binnen het bestuur besloten om in het schooljaar 2016-2017 de Maatschappelijke Stage nog wel aan te bieden. 
De maatschappelijke stage omvat in totaal 30 uur. Leerlingen gaan op een praktijkgerichte wijze kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat een leerling iets voor een ander doet, zonder betaling.
De maatschappelijke stage is bedoeld om leerlingen te laten ontdekken wat er in de maatschappij te koop is en hen te laten ervaren wat het betekent om anderen te helpen. Ze leren ook verantwoordelijkheid te dragen en het geeft hen de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden te versterken. De leerlingen krijgen in ruime mate de gelegenheid om hun stage naar eigen belangstelling in te vullen.
De volledige stage van 30 uur wordt in leerjaar 4 vervuld. De activiteiten in het kader van de maatschappelijke stage zullen in principe buiten schooltijd plaatsvinden.