Onderwijsinspectie beoordeelt Stedelijk Gymnasium Arnhem

Onze vakinhoudelijk sterke docenten bieden onderwijs op niveau voor leerlingen die houden van een uitdaging. Onze leerlingen zijn over het algemeen heel tevreden over de school, waar ze in een veilige omgeving kunnen leren. Dat levert goede examenresultaten op. We hebben helaas geconstateerd dat de resultaten in de onderbouw niet meer voldoen aan de inspectienorm.

Verbetering van begeleiding en lessen
We zetten daarom vanaf nu vol in op het beter begeleiden van onze leerlingen. Ook gaan we onze lessen meer afstemmen op wat onze leerlingen nodig hebben. Concreet betekent dit het volgende:

  • De lessen sluiten meer aan bij de actualiteit en leefwereld van onze leerlingen. Dit maakt de lessen aansprekender.
  • We houden in de lessen meer rekening met de verschillen tussen leerlingen.
  • In de onderbouw besteden we meer aandacht aan hóe je iets leert. Niet alleen in de mentorles, maar ook in de vakles.
  • Leerlingen hebben een actieve rol in ons verbetertraject. We vragen ze onder andere om de lessen te evalueren.
  • Docenten kijken bij elkaar in de (online) les. Hierdoor leren ze van elkaar en kunnen ze het onderwijs goed op elkaar afstemmen.
  • In de driehoekgesprekken maken we meer concrete afspraken met docenten, leerlingen en ouders over de begeleiding van leerlingen met onvoldoende resultaten.

De maatschappij verandert; onze leerlingen dus ook

Vrijwel alle leerlingen die wij aannemen, hebben van de basisschool een vwo-advies gekregen. Hiermee zouden ze in staat moeten zijn om met succes het gymnasium te doorlopen. In onze onderbouw blijven echter teveel leerlingen zitten of stromen af naar de havo. De verklaring: de maatschappij verandert en daarmee ook onze leerlingen. We zien dat leerlingen met andere bagage, behoeften en interesses de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen verschillen hierin onderling en ons onderwijs moet daar door bovenstaande verbeteringen beter op gaan aansluiten.

Inspectierapport van de Onderwijsinspectie

Omdat onze onderbouwresultaten niet voldoen aan de inspectienorm, heeft de Onderwijsinspectie onze school bezocht. Wij zijn blij met de kritische blik van de Onderwijsinspectie. Deze helpt ons om nog beter zicht te krijgen op wat goed gaat op onze school en wat beter moet en kan. De Onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat wij voldoende in huis hebben om de benodigde verbeteringen op korte termijn te realiseren. De bevindingen van de Onderwijsinspectie zijn te lezen in het inspectierapport dat de Inspectie op 2 april 2021 publiceert op haar eigen website.

Leren Verbeteren

Om er zeker van te zijn dat we de juiste stappen zetten, hebben we ondersteuning vanuit het project Leren Verbeteren geregeld. Dit is een landelijk programma dat kennis, menskracht en middelen biedt aan scholen die op basis van een inspectieoordeel de onderwijskwaliteit willen verbeteren. Sinds 2012 is dit programma bij meer dan honderd afdelingen van scholen succesvol geweest. Ervaren schoolleider Hans Freitag is de adviseur die ons vanuit het programma Leren Verbeteren begeleidt. Hij neemt daarnaast als interim conrector ook een aantal taken van de schoolleiding voor zijn rekening. Hans heeft inmiddels vier keer een afdeling naar een hoger niveau van onderwijskwaliteit kunnen begeleiden. Gezien de kwaliteiten die hij op het Stedelijk Gymnasium Arnhem heeft aangetroffen, is hij ervan overtuigd dat hij samen met ons hetzelfde kan bereiken.   

Q & A

  

1. Het SGA staat bekend als een goede school, en nu dit oordeel van de inspectie! Hoe kan dat?

2. Naar welke onderbouwresultaten kijkt de inspectie precies?

3. Zijn er alleen problemen in de onderbouw, of ook in de bovenbouw?

4. Als er te veel leerlingen tussentijds van het SGA weggaan, zegt dat dan iets over de adviezen van de basisschool?

5. De maatschappij verandert en dus veranderen ook de leerlingen. Hoe merken ouders en leerlingen dat het SGA hier op een andere manier mee omgaat dan tot nu toe?

6. Welke stappen heeft het SGA al gezet sinds duidelijk is dat de inspectie niet tevreden is en welke stappen gaat het SGA nog zetten?

7. Wat merkt mijn zoon/dochter van het verbetertraject op school en in de lessen?

8. Mijn zoon/dochter heeft zich net aangemeld voor klas 1, wat betekent dit voor nieuwe leerlingen?

9. Wat is er over een jaar veranderd op het SGA?