Het Stedelijk Gymnasium

Het SGA is dé school waar oud en nieuw samengaan en waar we oog hebben voor jou. Laat je verrassen door nieuwe uitvindingen en dompel je onder in de klassieke oudheid. Op het SGA kan het allemaal!

Op onze school word je opgeleid voor het behalen van een gymnasiumdiploma. Alle leerlingen volgen een gymnasiumopleiding, maar verschillen onderling sterk. Op het Stedelijk Gymnasium Arnhem is iedereen -met een VWO-advies- welkom en mag je zijn wie je bent. Iedere leerling is anders. En dat is bijzonder prettig!

Het SGA heeft relatief veel leerlingen die meer capaciteiten in huis hebben dan gemiddeld. Dat schept veel mogelijkheden: docenten kunnen hier echt iets kwijt van hun vak. Leerlingen waarderen hun gedegen vakkennis en laten zich graag inspireren. Maar docentschap gaat verder dan vakinhoud. Om je voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende samenleving is het belangrijk dat je leert hoe je je voortdurend kunt blijven ontwikkelen. Dat doe je het best in een omgeving waar je je prettig voelt en waarin je je talenten kunt ontdekken en versterken, ondersteund door mensen die vertrouwen in je hebben. Persoonlijke aandacht en feedback zijn daarbij van groot belang. Wij hebben oog voor jou!

Leren op school én daarbuiten

Leren wordt leuker als je zelf keuzes kunt maken in wat en hoe je leert. Dat kan in de lessen, maar ook daarbuiten bieden we diverse activiteiten aan die aansluiten bij je talenten en interesses of die het mogelijk maken om die te ontdekken.

Met een diploma van het Stedelijk Gymnasium Arnhem kun je gaan studeren aan een universiteit. Maar minstens zo belangrijk is dat je ontdekt wie je bent en wat je sterke kanten zijn. Je kunt oefenen voor het leven, ontdekken wat voor jou van waarde is en waarmee jij iets kunt toevoegen aan onze samenleving. Dat zijn dingen die je vaak niet uit boeken leert, maar die je leert in ontmoetingen met vrienden, docenten en andere mensen op school en daarbuiten. Veel oud-leerlingen voelen zich om die reden nog steeds sterk verbonden met elkaar en met de school.

Hét oudste gymnasium van Arnhem

Wist je dat het SGA het oudste gymnasium van Arnhem is? Het SGA komt namelijk  voort uit de Latijnse school, waarvan bekend is dat die al bestond in 1263. Daarmee is de school de op één na oudste onderwijsinstelling van Nederland. Vanaf 1657 wordt de matricula, het leerlingenregister, bijgehouden waarin tot op de dag van vandaag elk jaar de nieuwe leerlingen worden ingeschreven door de rector. Deze matricula wordt bewaard in het Gelders Archief.

Het SGA heeft oog voor jou!

Op het SGA krijg je de ruimte om de vakken te kiezen die passen bij jouw toekomst. Bij het ontdekken van je talenten, en het uitstippelen van de ideale route voor jou helpen we je graag. Samen met je klasgenoten en de docenten zoek je naar antwoorden op verschillende vragen, leer je om slim te leren en bereiden we je voor op een succesvolle overgang naar de universiteit.

Samen werken we aan een toekomst die past bij jouw talent.

Organisatie

De schoolleiding op het SGA bestaat uit een rector en twee conrectoren.
Veronique Hermans
Hielke Wijnia, conrector 
Susanna Piras, afdelingsleider onderbouw en Bas Hahn, afdelinsgleider bovenbouw

Bestuur

De Stichting Quadraam is het bestuur van onder andere het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Onder de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam vallen nog twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, de Liemers en de Overbetuwe. Quadraam streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een kleinschalige setting. Daarnaast werkt Quadraam continu aan een zo breed en divers mogelijk aanbod aan voortgezet onderwijs. De website biedt een eerste kennismaking met Quadraam. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met Quadraam opnemen of de websites van de scholen bezoeken.
www.quadraam.nl

Vacatures

Met regelmaat heeft het bestuur vacatures. Voor onderwijzend personeel, afdelingsleiders, leraren in opleiding, management en ondersteunende collega’s, maar ook voor collega’s op het hoofdkantoor van Quadraam, zoals bij de financiële administratie of HR.
Wil je op de hoogte blijven? Maak dan een JobAlert aan!

quadraam

Inspectie

Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. U kunt de klachtenregeling downloaden van www.quadraam.nl

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: ‘de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)’. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon, Hanni Kraan, kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Zij is per email bereikbaar via hanniekraan@kracoconsult.com

LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 2809590