Het SGA zijn we samen

Het SGA vindt communicatie tussen ouders en school heel erg belangrijk. Zowel in algemene zin als in de informatie-uitwisseling over uw zoon/dochter. Op deze pagina vindt u (links naar) de belangrijkste informatiebronnen.

Somtoday is het leerlingadministratiesysteem van de school. Leerlingen, medewerkers en  ouders kunnen inloggen in het systeem. Ouders kunnen hier belangrijke bestandenvinden zoals  de jaarplanning en de studiewijzers van de leerlingen in de ELO (elektronische leeromgeving) . Ook kunnen de ouders de resultaten en de aanwezigheid van hun kind volgen.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen nieuwe leerlingen en hun ouders inloggegevens voor Somtoday.

Ouders en leerlingen ontvangen 6 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De nieuwsbrief is ook beschikbaar via de ELO van Somtoday. Wanneer er  ontwikkelingen zijn die een beperkte groep leerlingen en/of ouders aangaan, worden ouders daarvan op de hoogte gesteld met gerichte digitale brieven.

Medezeggenschapsraad

De voornaamste taak van de medezeggenschapsraad is het volgen van het schoolbeleid en het geven van advies/instemming bij voorgenomen besluiten van de schoolleiding. De medezeggenschapsraad is een goed instrument gebleken om de betrokkenheid van personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bij de school te vergroten. De samenstelling van deze raad in 2020-2021 is als volgt: zes personeelsleden, drie ouder(s)/verzorger(s) en drie leerlingen.
De voorzitter van de MR is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school 026-3209840.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via administratie@gymnasiumarnhem.nl.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is bereikbaar via: ouders.mr.sga@gmail.com

Oudervereniging & Abacus

Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van ouders, leerlingen en school. De kwaliteit van het onderwijs en een goede sfeer op school zijn daarbij de belangrijkste aandachtspun­ten.
De oudervereniging ondersteunt de Arnhemse Gymnasiasten Bond, (AGB) het schoolorkest Euterpe, de toneelver­eniging Menander, de Iris Tacheia (de schoolkrant), de schoolbands en deelname aan sportieve evenementen zoals roei- en hockeywedstrijden.
De belangrijkste activiteiten van de oudervereniging zijn de algemene ledenvergadering in november, de ouderkoffies, regelmatig overleg met de schoolleiding en de uitgave van het verenigingsblad, de Abacus.
Het bestuur van de oudervereniging telt zeven leden. Eén van hen verzorgt de verbinding met de MR. Onze vereniging is lid van het Landelijk Overleg Zelfstandige Gymnasia (LOZG). Het bestuur wordt bijgestaan door één ouder die de LOZG-bijeenkomsten bezoekt en twee ouders die de commissie Lief en Leed vormen.
De oudervereniging ontvangt haar financiële middelen door bijdragen van de ouders; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van circa € 35,- per kind, de bijdrage wordt lager als u meer kinderen op school heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris, Esther Hermans: bestuur.ovsga@gmail.com

Abacus

Vier keer per jaar ontvangen ouders en medewerkers van het Stedelijk Gymnasium Arnhem de Abacus. Dit is een tijdschrift, dat door ouders wordt gemaakt. Doel hiervan is een indruk te geven van wat er zoal op school gebeurt en zo de be­trokkenheid van ouders te vergroten.

Omdat de redactie niet van alles op de hoogte is en kan zijn, zijn bijdragen en foto’s van ouders, docenten, medewerkers en leerlingen van harte welkom. het e-mailadres is: redactieabacus@gmail.com

Mediatheek en rol ouders

De mediatheek is de plaats waar leerlingen zelf informatie verzamelen en bewerken. De mediatheek bevat naast een actuele verzameling geschreven bronnen veel digitale informatie.

Het beheer van de mediatheek is in handen van de mediathecaris, Marcel Kaekebeke. Samen met een grote groep ouders verzorgt hij de bezetting in de mediatheek. Ouders vinden het leuk en interessant om via de mediatheek ook betrokken te zijn bij het SGA. Als u een rol wilt spelen in de mediatheek kunt u contact opnemen met de heer Marcel Kaekebeke (026- 3209840) of per e-mail m.kaekebeke@gymnasiumarnhem.nl