Communicatie

Voor het Stedelijk Gymnasium Arnhem is het samenspel met de ouders van grote betekenis. De school erkent het belang van goede communicatie tussen ouders en school. Zowel in algemene zin als in de informatie-uit­wisseling over uw kind.

Nieuwsbrief

Ouders en leerlingen waarvan het e-mailadres bekend is op school ontvangen de digitale nieuwsbrief van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De nieuwsbrief verschijnt zesmaal per schooljaar.
Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief te downloaden via de ELO van Magister.

Gerichte informatie

Wanneer er ontwikkelingen zijn die een beperkte groep leerlingen en of ouders aangaan, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld met gerichte digitale brieven. Ouders van wie het e-mailadres niet bekend is op school verzoeken wij dringend dat door te geven aan de administratie: administratie@gymnasiumarnhem.nl. Ouders die geen e-mailadres hebben kunnen dat doorgeven, zodat zij per post op de hoogte kunnen blijven.