Decanaat

De decaan is vraagbaak voor alles wat te maken heeft met profielkeuze, pakketkeuze, vervolgstudies en toekomstplannen.
Het SGA heeft twee decanen: Mw. F. Werre coördineert de profiel- en vakkenkeuze in de derde klas. Mw. J. Botman houdt zich bezig met studiekeuze in de bovenbouw. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat op school te maken heeft met keuze van vakken en studie. Voor wijzigingen in het vakkenpakket dient altijd de decaan ingeschakeld te worden, zie ELO, studiewijzer, decanaat en/of schoolgids. De decaan speelt een belangrijke rol in het LOB-programma (Loopbaan Oriëntatie begeleiding).

Het SGA kiest voor een zogenaamd 2e lijns-decanaat. Dat wil zeggen dat de mentor de eerst aangesprokene is voor de leerling, maar dat er altijd een gesprek met de decaan mogelijk is wanneer dat niet voldoende is. Leerlingen kunnen zonder afspraak binnenlopen tijdens de spreekuren van de decanen.

Vanaf het derde leerjaar oriënteren de leerlingen zich op een vervolgopleiding. Het programma daarvoor is een logische opeenvolging van activiteiten:

In het derde leerjaar moeten de leerlingen een profiel (vakkenpakket) kiezen door middel van een voorlopige (januari) en uiteindelijk definitieve (april) profielkeuze. Dit keuzeproces start met een ouderavond en decaanlessen aan het begin van het schooljaar. Met behulp van het programma Qompas-profielkeuze en onder begeleiding van hun mentor en de decaan denken leerlingen (en ouders/verzorgers) na over de keuze. Het eindproduct van dit nadenken, het digitale dossier, wordt door de leerling bij de decaan ingeleverd. In de periode van de profielkeuze besteden de verschillende schoolvakken speciale aandacht aan de inhoud van de vakken in de bovenbouw en de betekenis van deze vakken voor een vervolgopleiding of beroep. In Magister brengen docenten schriftelijk advies uit over de kansen, die een leerling heeft voor het vak in de bovenbouw.

Aan het einde van het vierde leerjaar bezoeken alle leerlingen de VWO-4 dag van de Radboud Universiteit om kennis te maken met de universiteit en een faculteit van hun keuze. Rond deze tijd starten de mentoren met het programma Qompas-studiekeuze. Dit programma is het vervolg van Qompas-profielkeuze, dat in de 3e klas is gebruikt. Deze digitale methode stelt leerlingen in staat om op school en/of thuis in verschillende stappen een goede studiekeuze te maken in de loop van het 4e, 5e en 6e schooljaar. Mentoren en ouders kunnen de vorderingen volgen. Qompas geeft veel mogelijkheden tot het maken van interessetestjes, overzichten van Open Dagen, bewaren van verslagen daarvan, etc. Na het vierde leerjaar heeft de leerling voor zichzelf een selectie gemaakt voor verdere oriëntatie.

In het 5e en 6e leerjaar zijn er veel mogelijkheden binnen en buiten school voor het komen tot een goede studiekeuze. Binnen school is dat o.a. een voorlichtingsavond door oud-leerlingen, stageproject in de 5e klas, werkcolleges op school, algemene studievoorlichting door de decaan en sprekers van verschillende opleidingen (geneeskunde, Gamma-vakken, Alpha-richting). Verder enthousiasmeert de decaan en de mentor een 5e- en 6e- klasser open dagen of meeloopdagen te bezoeken.

Communicatie

De decanen vertellen over hun activiteiten tijdens de algemene ouderavonden aan het begin van het schooljaar en via de Nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers. Informatie over de procedures met betrekking tot vakwijzigingen is te vinden op de ELO (studiewijzer decanaat) en de schoolgids. Informatieverstrekking aan de leerlingen verloopt via de ELO, via de mentoren en door regelmatige klassenbezoeken door de decanen.