Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van ouders, leerlingen en school. De kwaliteit van het onderwijs en een goede sfeer op school zijn daarbij de belangrijkste aandachtspun­ten.
De oudervereniging ondersteunt de Arnhemse Gymnasiasten Bond, (AGB) het schoolorkest Euterpe, de toneelver­eniging Menander, de Iris Tacheia (de schoolkrant), Aqsaqal (de schoolband), Phyrro (de debatvereniging) en deelname aan sportieve evenementen zoals roei- en hockeywedstrijden.
Onze belangrijkste activiteiten zijn: de algemene ledenvergadering in november, de ouderkoffies, regelmatig overleg met de schoolleiding en de uitgave van het verenigingsblad, de Abacus.
Het bestuur van onze vereniging telt zeven leden. Eén van hen verzorgt de verbinding met de MR. Onze vereniging is lid van het Landelijk Overleg Zelfstandige Gymnasia (LOZG). Het bestuur wordt bijgestaan door één ouder die de LOZG-bijeenkomsten bezoekt en twee ouders die de commissie Lief en Leed vormen.
De oudervereniging ontvangt haar financiële middelen door bijdragen van de ouders; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van circa € 35,- per kind, de bijdrage wordt lager als u meer kinderen op school heeft.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Stedelijk Gymnasium Arnhem website, kopje ouders. U kunt contact met ons opnemen via onze secretaris, Esther Hermans: bestuur.ovsga@gmail.com

 

 

Abacus

Vier keer per jaar ontvangen ouders en medewerkers van het Stedelijk Gymnasium Arnhem dit tijdschrift, dat door ouders wordt gemaakt. Doel hiervan is een indruk te geven van wat er zoal op school gebeurt en zo de be­trokkenheid van ouders te vergroten.

Vaste onderdelen zijn de mededelin­gen van de Oudervereniging en de column van de rector. U leest onder andere over de AGB, Euterpe, Aqsaqal en Menander. Er wordt verslag gedaan van bezoeken aan musea, deelname aan kenniswedstrijden, toneelvoorstel­lingen en reisjes, zoals de Romereis.  Via de Abacus wordt verslag van de ouderkoffies gedaan.

Omdat de redactie niet van alles op de hoogte is/kan zijn, zijn bijdragen en foto’s van ouders, docenten, medewerkers en leerlingen van harte welkom. Ons mailadres is: redactieabacus@gmail.com

Ouderkoffies

De Oudervereniging organiseert elk jaar de ouderkoffies, meestal per klas, soms voor een paar klassen tegelijk. Onder leiding van een of meer be­stuursleden wordt in informele sfeer de gang van zaken in de klas en op school besproken. Van alle ouderkof­fies wordt een verslag gemaakt, de samenvatting daarvan wordt met de schoolleiding besproken. De ouder­koffies worden begin februari gehouden, voor klas zes echter al in oktober. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.

Mediatheek en rol ouders

In het onderwijs van nu speelt de mediatheek een belangrijke rol. De mediatheek is de plaats waar leerlingen zelf informatie verzamelen en bewerken. De mediatheek bevat naast een actuele verzameling geschreven bronnen veel digitale informatie.

Leerlingen hebben in de mediatheek een aantal computers tot hun beschikking, een professionele printer en een rechtstreeks door hen te bedienen kopieerapparaat. Leerlingen hebben een schoolpas waarmee zij prints en kopieën kunnen afrekenen.

Het beheer van en toezicht in de mediatheek is in handen van de mediathecaris mevrouw B. van Rikxoort en een grote groep ouders. Ouders waarderen de mogelijkheid om via de mediatheek deel te nemen aan het dagelijkse leven van de leerlingen in school. De school hecht veel waarde aan deze verbinding van ouders met de school. De mediatheek verwelkomt iedere vorm van belang­stelling of ondersteuning. Als u een rol wilt spelen in de mediatheek kunt u contact opnemen met het hoofd van de mediatheek: de heer M. Kaekebeke (026- 3209840) of per e-mail m.kaekebeke@gymnasiumarnhem.nl

 

Mediatheek