Verzuim

Absentie en ziekmelding

Absentiemeldingen, verlofaanvragen en de controle op absenties worden in principe afgehandeld door de verzuimcoördinatoren Jago Agricola en Jessica van Dam. Zij zijn bereikbaar via leerlingverzuim@gymnasiumarnhem.nl
Ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch (026 – 3209840).

Geoorloofd verzuim

Absentie en ziekte dienen met opgave van reden gemeld te worden tussen 07.30 - 08.00 uur. Dit kan telefonisch bij de receptie: 026 – 3209840.

Meer informatie over verzuim en verzuimregels vind je hier.

Agenda

  • ma 27 januari
    • Inleveren voorlopige profielkeuze leerjaar 3

  • vr 31 januari
    • Open huis voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van 18:00 uur tot 21:00 uur

  • za 1 februari
    • Open huis voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van 10:00 uur tot 13:00 uur