Magister

Ouders hebben via het aan hen ter beschikking gestelde wachtwoord toegang tot onderdelen van het leerling administratiesysteem, Magister. Door in te loggen krijgen ouders toegang tot het actuele dagrooster, de cijfers van hun kind(eren), de geregistreerde absentie en de elektronische leeromgeving (ELO).

Via de ELO kunt u bijvoorbeeld de jaarplanning van het schooljaar 2016-2017 downloaden. De jaarplanning is een dynamisch document en wordt waarnodig aangepast.

De elektronische leeromgeving in Magister bevat voor elk vak studie­wijzers, waarin een globale planning van de lesstof is te vinden. Via de ELO hebben de leerlingen toegang tot digitale leermiddelen. Via de ELO kunnen docenten berichten sturen naar de leerlingen. Leerlingen kunnen instellen dat deze berichten worden doorgestuurd naar hun eigen email-adres. Docenten gaan ervan uit dat alle leerlingen dagelijks hun e-mail checken.

In de ELO staan globale planningen, meestal per week. Veel docenten geven het huiswerk op aan het eind van elke les. Leerlingen worden geacht dat in hun agenda te noteren. In de onderbouw noteert de docent het ook in Magister. Leerlingen die een of meerdere lessen hebben gemist, kunnen het huiswerk vinden via hun rooster in Magister.

Klik hier om naar Magister te gaan.