Octoplus Masterclasses

16 mei 2021

Het doel is om leerlingen uit groep 8 (de huidige groep 7), met een duidelijk vwo+ niveau, verdiepings- en verbredingsstof aan te bieden. Het kennismaken met deze scholen van het voortgezet onderwijs in Arnhem is een prettige bijkomstigheid.

We verwachten van de leerlingen dat zij gemotiveerd zijn om lessen te volgen die aansluiten bij hun interesse en vaardigheden. Helaas kunnen we leerlingen die duidelijk extra ondersteuning nodig hebben in hun onderwijsleerproces niet plaatsen.

Het totale Octoplus programma duurt dit jaar 12 weken. Alle leerlingen volgen gedurende drie keer vier weken een lessencyclus op de drie scholen. De aangeboden stofinhoud zal verschillend zijn per school, zal geen overlap hebben en zal uitdagend zijn. In de bijlage staat beschreven wat het aanbod is per school. De masterclass wordt op donderdagmiddag aangeboden en de scholen zullen zich in hun aanbod profileren.

Voorafgaand aan de eerste les van elke lessencyclus vindt er een informatiemoment plaats op de drie locaties voor leerlingen, ouders en leerkrachten van groep 7/8. De ouders en u worden hiervoor uitgenodigd.

Aanmelding

De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de groep 7 leerkracht van de basisschool. We horen graag of de basisschool meedoet en welke leerlingen opgegeven worden.

Ook dit jaar hebben we een beperkte capaciteit bij Octoplus. We selecteren bij inschrijving. In principe is er dit jaar een maximum van vijf leerlingen per school, tenzij de school duidelijk kan maken dat zij meer leerlingen hebben die voor Octoplus in aanmerking komen. Tevens zal de groep-7 leerkracht aan moeten geven waarom deze leerling in aanmerking komt voor Octoplus, middels LVS-scores (rekenen en begrijpend lezen) en een korte aanbevelingsnotitie schrijven bij elke leerling.

De data van de drie periodes Octoplus zijn:

Periode 1: van donderdag 23 september tot en met donderdag 14 oktober

Periode 2: van donderdag 21 oktober tot en met donderdag 18 november (28 oktober valt uit)

Periode 3: van donderdag 25 november tot en met donderdag 16 december


< terug